TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO


Đăng nhập vào hệ thống
Quên mật khẩu
Tìm mã sinh viên nhập học
Xin lưu ý:
■ Sinh viên trúng tuyển năm 2021 sử dụng nhóm chức năng "Thủ tục Nhập học" để hoàn tất các thủ tục nhập học. Hệ thống sẽ hoạt động bắt đầu từ ngày 20/08/2021
■ Nếu là sinh viên, tên đăng nhập là Mã số SV, mật khẩu ban đầu là Số CMND/CCCD đã đăng ký trong hồ sơ nhập học. Sau lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống yêu cầu bạn phải đổi lại mật khẩu. Nếu không, hệ thống không cho phép bạn thực hiện bất kỳ điều gì ngoại trừ chức năng "Đổi mật khẩu". Nếu chưa biết Mã số SV, xin bấm vào chức năng "Tìm mã sinh viên nhập học". Sau khi đổi mật khẩu, bạn không còn có thể dùng số CMND/CCCD để đăng nhập. Nếu quên mật khẩu xin sử dụng nút "Quên mật khẩu". Chức năng này sẽ chuyển mã OTP qua e-mail đã đăng ký trong hồ sơ tuyển sinh cho bạn. Trường hợp bạn chưa có e-mail, xin liên hệ với số 0977004444, hoặc số 0376787927 để được hỗ trợ.
■ Nếu sinh viên nhập học cần hỗ trợ, xin gọi số 0977004444 (Thầy Trương Thế Quy) hoặc số 0376787927 (Thầy Nguyễn Mạnh Quyền)
■ Khi được công nhận là Sinh viên, hệ thống sẽ chuyển email đến bạn cùng với giấy Chứng nhận sinh viên. Bạn cũng có thể vào nhóm chức năng "Công tác sinh viên" và bấm vào nút "Tải giấy chứng nhận SV" để chủ động tải về
Sinh viên nộp học phí và lệ phí theo số tài khoản với nội dung như sau:
- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
- Số tài khoản: 122000014705 tại Ngân hàng Công thương Việt nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế
- Nội dung chuyển khoản: <Tên sinh viên - Mã sinh viên - Ngành học>